Wat is een blockchain?

Wil je graag Bitcoins kopen maar twijfel je nog over de veiligheid van je investering? Verdiep je dan in de Bitcoin blockchain. Een blockchain is namelijk een decentraal en open systeem dat de veiligheid en onvervalsbaarheid van de Bitcoin garandeert. En dit alles heeft ook weer invloed op de Bitcoin koers. Benieuwd hoe? Keep on reading.

Een blockchain is vergelijkbaar met een grootboek

Een blockchain kun je het beste vergelijken met een grootboek, oftewel de lijsten waarop gegevens mutaties worden bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan een grootboek van een financiële instelling, hier worden in een grote database alle balansen en transacties bijgehouden. Maar grootboeken worden niet alleen maar gebruikt voor financiële informatie. Allerlei informatie die betrekking heeft op persoonlijke gegevens wordt bijgehouden in grootboeken, denk bijvoorbeeld aan medische dossiers of de registratie van identiteitsgegevens.

Tegenwoordig worden deze databases op een centrale plaats beheerd en bijgewerkt, hierdoor worden deze grootboeken met persoonlijke en cruciale informatie goed beschermd. Zo voorkomen de instanties dat men aan de haal kan gaan met jouw persoonlijke informatie, toegang krijgt tot je bankrekening of inzage krijgt in vertrouwelijke, financiële afspraken. Maar je moet dan natuurlijk wel vertrouwen hebben in de beheerders van deze centrale databases en grootboeken. Je legt immers belangrijke informatie in de handen van grote en (soms) niet transparante instanties. Dit terwijl dit soort centrale afgesloten databases duur, langzaam en soms ook fraudegevoelig zijn. Zo kunnen ze niet makkelijk aangesloten worden op andere systemen zonder dat de veiligheid in geding komt, hiervoor is een betrouwbare intermediair nodig wat natuurlijk ook weer voor extra kosten zorgt. Een blockchain kent dit soort nadelen niet, het is namelijk een decentraal en open systeem.

De blockchain: een grootboek zonder de nadelen

Een blockchain lijkt op een grootboek, maar toch is deze cruciaal anders doordat het een centraal en open systeem is. Niemand is exclusief eigenaar van de database, er is dus niet één instantie of bedrijf die het systeem beheert. Net zoals dat het internet van niemand is, is een blockchain ook van niemand en tegelijkertijd van iedereen. Het wordt daarom ook wel een peer-to-peer netwerk genoemd, iedereen kan hier dus gebruik van maken en zelfs ook nieuwe toepassingen op bouwen, zonder dat hier toestemming verkregen voor moet worden. Het grote voordeel van dit open en decentrale systeem is dat het (net als het internet) niet gekraakt kan worden. Data wordt zo niet meer verzameld en beheerd in één centrale database, het wordt verspreid, zo blijft het even toegankelijk voor gebruikers maar tegelijkertijd een moeilijker doelwit voor hackers.

Databeheer op een online spreadsheet

De databeheer in een blockchain lijkt op de databeheer in een online spreadsheet. Het is een lijst aan data die gedeeld wordt met iedereen ter wereld en waarin iedereen ook weer wijzigingen kan aanbrengen. Wanneer iemand er dus een wijziging in maakt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen in alle kopietjes van de lijst over de hele wereld. De nieuwe regels worden toegevoegd aan de onderkant van de lijst, het enige wat een blockchain dus doet is het toevoegen van nieuwe rijen die automatisch gedeeld worden. Iedereen kijkt altijd naar dezelfde lijst, waar je ook maar bent en wanneer je er ook maar naar kijkt. De lijst is altijd actueel.

De Bitcoin blockchain

Aan een blockchain kun je dus alleen regels toevoegen, dit betekent dat je bij de Bitcoin blockchain niet de balans kunt wijzigen, je kunt alleen maar bedragen overmaken naar iemand anders. Door nieuwe transacties uit te voeren, voeg je nieuwe regels toe aan de onderkant van de lijst. Wel kent de Bitcoin blockchain een belangrijke voorwaarde: er kunnen alleen maar Bitcoins verstuurd worden die afkomstig zijn van een oudere regel in de lijst. Deze voorwaarde zorgt voor extra veiligheid, er kunnen geen Bitcoins uit het niets ontstaan. Nieuwe regels zijn zo altijd in verbinding met oude geverifieerde regels. Door deze verbinding tussen de oude en de nieuwe regels en de wereldwijde inzage wordt dit digitale grootboek onvervalsbaar. Men kan wereldwijd oneindige kopieën van de transacties en data maken, maar alleen de eigenaar van de Bitcoin kan de cryptocurrency gebruiken door aan te tonen dat hij of zij de Bitcoin eerder van iemand gekregen heeft. Er kunnen dus niet zomaar Bitcoins gecreeërd worden, er bestaat een vast aanbod aan deze cryptocurrency. En dit heeft ook weer invloed op de Bitcoin koers, door dit vaste aanbod zorgt een stijgende vraag ook weer voor een stijgende waarde.