Wat zijn Smart Contracts?
Een smart contract is letterlijk vertaald een slim contract. Het is een geprogrammeerd contract die is
vastgelegd in de blockchain. De afspraken staan hierbij in de computercode. Hierdoor kan het
contract automatisch uitgevoerd worden zonder dat er een tussenpartij voor nodig is. Je kunt de
afspraken in het contract altijd nalezen, maar het is onmogelijk om het te veranderen. Het tijdperk
van het papieren contract is dus voorbij. De smart contract is een digitaal contract. Maar wel een
geldig contract met alle benodigde informatie, zoals de personen tussen wie het contact geldig is,
wanneer het contact geldig is, hoe en wanneer de afspraken zijn vastgelegd enzovoort.

Het ontstaan van Smart Contracts
In 1996 heeft de Amerikaanse cryptograaf en programmeur Nick Szabo de smart contracts
ontwikkeld. Dit was ver voordat de blockchain-technologie begonnen is. Hij maakte gebruik van
wiskundige algoritmen om automatisch een transactie uit te voeren. Deze transactie werd dan pas
uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Hiermee kan het hele proces digitaal
beheerst worden. Het basisprincipe van zijn zelfbedachte Smart Contracts is tegenwoordig
nog steeds van toepassing. Hij was zijn tijd toen al ver vooruit. Doordat de technologie in de jaren
negentig nog niet zover was, kon het echter nog niet worden toegepast.

De bitcoin
Toen in 2008 de eerste Bitcoin verscheen, speelde de smart
contract een rol. De technologie van de blockchain was het uitgangspunt van de Bitcoin. De
informatie over een transactie staat vast in een vastgesteld ‘blok’ van de blockchain. In 2013 maakte
het blokchain platform Ethereum het mogelijk om ook echt de smart contracts te gaan gebruiken.
Daardoor zijn er nu veel platform die de smart contract gebruiken.

Hoe werken Smart Contracts?
De Smart Contract zijn heel simpel gezegd computercode. Deze code wordt gebruikt om een
waterdicht contract te maken tussen de partijen voor een transactie in de blockchain. Zodra beide
partijen akkoord gaan met de voorwaarden, voert de smart contract automatisch de transactie uit en
zorgt ervoor dat de overeenkomst wordt nageleefd. Hierdoor maken Smart Contracts de uitwisseling
van geld, goederen, onroerend goed, effecten en andere activa mogelijk. De smart contract wordt
vastgelegd en kan niet meer gewijzigd worden.

De grootse voordelen van Smart Contracts

 • De snelheid
  Omdat de Smart Contracts helemaal geautomatiseerd verwerkt worden, komen er geen menselijke
  handelingen aan te pas. Dit bespaart enorm veel tijd in tegenstelling tot het handmatig verwerken
  van documenten.
 • De besparingen
  Doordat de snelheid enorm hoog is en er weinig arbeidskosten zijn zijn er erg veel besparingen. Ook
  komt dit doordat er in het proces geen menselijke fouten worden gemaakt. Ook kan er door een
  samenwerking met ander partijen kosten worden bespaard.
 •  Niet afhankelijk van anderen
  Smart Contracts zijn geheel geautomatiseerd waardoor er geen derden nodig zijn in het proces.
  Hierdoor ben je op geen enkele manier van anderen afhankelijk, wat een groot voordeel is.
 • De betrouwbaarheid
  Doordat de gegevens in de blockchain niet gewijzigd of verwijderd kunnen worden is de Smart
  Contract zeer betrouwbaar. Ook de voorwaarden die gelden voor het contract zijn door beide
  partijen goedgekeurd, waardoor beide partijen bescherm zijn als de ander partij zijn verplichtingen
  niet nakomt.
 • Foutloos
  Door dat de Smart Contract helemaal geautomatiseerd zijn is het hele systeem foutloos. De mens
  heeft geen invloed meer op het proces, waardoor er een zeer hoge nauwkeurigheid is.

De voordelen zijn zeer groot, vandaar ook het veelvuldig gebruik van de Smart Contracts.
Maar er zijn 
ook enkele nadelen:

 • Geen internationale regelgeving
  Ondanks dat de Smart Contracts veelvuldig worden gebruikt, zijn deze internationaal nog niet
  juridisch geaccepteerd. Dit geldt voor alles wat te maken heeft met crypto currency en blockchains.
 • De moeilijkheden voor de integratie
  Omdat de Smart Contracts moeten samenwerken met andere al veel langer bestaande trajecten, is
  het soms zoeken naar de manier waarop de Smart Contract geïntegreerd kunnen worden.
 • Een Smart Contract kan niet gewijzigd worden
  Een groot voordeel is dat de Smart Contracts vaststaan. Maar soms wil één van de partijen toch het
  contract wijzigen. Dit komt bijvoorbeeld doordat er bepaalde factoren gewijzigd zijn. Ook kunnen er
  geen aanvullende punten in het contract worden opgenomen.

Waar kunnen Smart Contracts worden gebruikt?
Smart Contracts kunnen op heel erg veel manieren gebruikt worden. Bekende bedrijfstakken zijn
onder andere financiën en verzekeringen. Ook is bijvoorbeeld het gebruik bij verkiezingen een heel
goede optie. Overal waar geautamatiseerde contracten gebruikt kunnen worden, zijn de Smart
Contract een goede optie.